KAZA SİGORTALARI

KASKO SİGORTALARI

1- AKKASKO SİGORTA POLİÇESİ

AKKASKO SİGORTA POLİÇESİ geniş kapsamlı kasko paket sigortası olup 10 yaşa kadar olan araçlar (Taksi ve Rent a car hariç) için teminat verilebilmektedir.

Teminatlar:

Yangın, yıldırım, infilak, çarpma, çarpılma, hırsızlık,Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, alevsiz yangın, çekme-çekilme, hukuksal koruma (Araca bağlı, Sürücüye bağlı), kıymet kazanma tenzili teminatı, akkasko yardım, acil tıbbi yardım, cam yardım, ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza koltuk teminatları otomatik olarak verilmektedir. Ayrıca;

Anahtar Çalınması;

Anahtar çalınması nedeni ile alarm sisteminin ve merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi olay başına ve yıllık 1.000 YTL.' ye kadar teminata dahildir.

Kısmi hasarlarda Hasar İkame Zeyilnamesi düzenlenmez,

Sıfır km aracın, poliçe süresinin ilk altı ( 6 ) ayı içinde tam hasara uğraması durumunda aynı tip ve aksesuarlara sahip anahtar teslim araç bedeli ödenecektir..

Sıfır km aracın trafik tescil tarihi ile sigorta poliçesi tanzim tarihi arasındaki sürenin 7 günü (7 gün dahil) aşmaması gereklidir.

Özel Eşyalar;

Araç içerisindeki özel eşyalar (Nakit para, mücevherat ve ticari emtea hariç) olay başına ve yıllık 1.000 YTL.' ye kadar teminata dahildir.

Mini Onarım;

“Ak Mini Onarım Hizmeti”, Ak Sigorta kasko poliçesinin geçerlilik süresi boyunca sigortalılarımızın araçlarında poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşabilecek kaporta, boya, iç döşeme, ön cam ve plastik hasarlarının önceden belirlenmiş ölçüsel ve adetsel limitler içerisinde AUTO KING servislerinde, know-how içeren özel tamir teknikleri ile, bedelsiz olarak giderilmesi hizmetidir.

Aksigorta Mini Onarım Hizmeti”nin avantajları;

Küçük hasarlarda hasarsızlık indirimini kaybetmeme

Araç orijinalliginin azami şekilde korunması

Hızlı servis hizmeti

Garantili hizmet

Hizmetin alınmasında kolaylık

Diğer AUTO KING servis hizmetlerinde %30 VIP indirimi

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar:

Deprem (%20 muafiyet uygulanmaktadır), sel-su (%20 muafiyet uygulanmaktadır), yurtdışı, radyo-teyp, aksesuarlar.

2- AKKASKO TİCARİ SİGORTA POLİÇESİ

Bu ürünümüz, 10 yaşa kadar olan ticari araçlar (Taksi ve Rent a car hariç) için geçerlidir.

Standart teminatlar:

Yangın, yıldırım, infilak, çarpma, çarpılma, hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, alevsiz yangın, çekme-çekilme, kıymet kazanma tenzili teminatı, akkasko yardım, acil tıbbi yardım, cam yardım, ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza koltuk teminatları otomatik olarak verilmektedir.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar:

Deprem (%20 muafiyet uygulanmaktadır), sel-su (%20 muafiyet uygulanmaktadır), yurtdışı, radyo-teyp, aksesuarlar.


HIRSIZLIK SİGORTALARI


Hırsızlık Sigortası ile eşya ve mallarınızın hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacakları ziya ve zararları teminat altına alabilirsiniz.Hırsızlığın;

Kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, tırmanma ve aşma suretiyle sigortalı mahale girilerek,
Kaybolan, çalınan veya uydurularak elde edilen anahtarla veya başka aletler veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek,
Sigortalı yerlere gizlice girilerek veya saklanarak,
Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınır.

Hırsızlık Sigortaları sigortalanan rizikoya göre;

Ticari Hırsızlık
Sivil Hırsızlık
Kasa Hırsızlık
Emniyeti Suistimal
Taşınan Para
şeklinde sınıflandırılabilir.

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeni ile işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI


igortalının ifa ettiği işlerden dolayı, meydana gelebilecek bir hadise neticesinde üçüncü şahısların ölmesi , yaralanması veya mallarında ziya ve hasar oluşması nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluğu karşılar.


FERDİ KAZA SİGORTASI


Sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı teminat altına alır. Kaza, ani ve harici bir olayın tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

CAM KIRILMASI SİGORTASI

Ticarethaneler, evler, bürolar vb yerlerde takılı bulunan pencere, vitrin, kapı, tezgah, raf camları ile aynalar ve ayrıca plexiglas cam ve aynaların kırılmaları nedeniyle meydana gelecek hasarlar teminat kapsamındadır.