ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLERİMİZ HASAR ANINDA  

NELER SİGORTALANIR ? İLETİŞİM & İRTİBAT

 

HASAR ANINDA

 

HASAR NEDİR
Poliçe genel şartlarında yer alan rizikonun gerçekleşmesi ( menfaatin zarara uğraması ) halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumudur.

HASAR OLUŞTUĞU ZAMAN İZLENECEK YOL NEDİR
Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleştiğini haber alır almaz sigortacıya derhal bildirimde bulunması (hasar ihbarı) ve bilahare gerekli tüm bilgi ve belgeleri sigorta şirketine ibraz etmesi gerekmektedir. Bu belgeler İSTENEN BELGELER sayfamızda bulunmaktadır.

ANLAŞMALI SERVİS İSTASYONLARI ( OSİ )

Sadece kasko poliçesi sahibi sigortalılarımızın faydalanması amacıyla ülkemizde mevcut otomobil markalarınının yetkili servisleriyle şirketimiz tamir anlaşması yapmıştır. Bu sistemde kasko poliçesi sahibi sigortalılarımız araçlarında poliçe kapsamında oluşan hasarları tamir edilmekte ve hasar poliçe şartları dahilinde Şirketimiz tarafından ilgili servise ödenmektedir.
OSİ LERDE HASAR PROSEDÜRÜ
İHBAR
 • Servis istasyonu servis yetkilisi, kendisine gelen sigortalıya, Hasar Bildirim ve Taahhüt Belgesi doldurtur; suretini sigortalıya verir.
 • İhbarı yapanın sigortalı dışında bir şahıs olması halinde ise sigortalıya imzalatılıp getirilmesi için Hasar Bildirim ve Taahhüt Belgesi nin AK Sigorta nüshası ihbarı yapılan kişiye verilir. Sigortalı nüshası AK Sigorta Onarım klasöründe Bildirimler başlığı altında, servisçe klase edilir.
 • Hasar bildirim ve Taahhüt Belgesi alınması için gereken hasar ile ilgili bilgiler ve belgeler eksik ise, tamamlanıncaya kadar, imzalatılmaz.
 • Sigortalının servise belge teslim etmesi halinde, servis belgeleri form üzerinde işaretler; sigortalıya teslim makbuzunu verir.
ONARIM
 • Eksper görevlendirilmeyecekse ( onarım faturalı yapılacaksa ) AK Sigorta onarıma başlama talimatı verir.
 • Eksper görevlendirilecekse,AK Sigorta eksperi servise gönderir. Eksper gelinceye kadar, onarıma başlanmadan beklenir.
 • Eksper incelemesini yapar ve onarım süresini belirterek onarıma başlama talimatı verir.
 • Servis eksik belgelerin tamamlanması için sigortalı ile temas kurar.
 • Tamamlanan belgeleri, Hasar Belge Zarfında muhafaza eder.
ARACIN TESLİMİ
 • AK Sigorta, Hasar Bildirim ve Taahhüt Belgesinin aslını aldıktan sonra hasarın ilgili servise ödeneceğine dair Tasfiye Bildirim Formu ve ikame ekini, servise fakslar.
 • Onarım tamamlandığında, servis, Tasfiye Bildirim Formunda belirtilen "Müşteriden Tahsil Edilecek Tutar" başlığı altında yer alan tutarı ( varsa, muafiyet bedeli ve kıymet artış farkı, eksik sigorta, tüzel kişilerden alınabilecek KDV ve tazminattan düşülecek diğer tutarların toplamı ) sigortalıdan tahsil eder ve ikame ekini sigortalıya teslim eder.

 

 

Copyright (c) 2008 Akalın Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.  Her hakkı saklıdır.